Feeler CNC-maskiner för omgående leverans.

Feeler fleroperationsmaskin, modell VMP-50A med Fanuc 0iMD.
Feeler fleroperationsmaskin, modell VMP-50A med Fanuc 0iMD.
Feeler fleroperationsmaskin, modell VMP-50A med Fanuc 0iMD.
Feeler fleroperationsmaskin, modell VMP-40A med Fanuc 0iMD.
Feeler fleroperationsmaskin, modell VMP-40A med Fanuc 0iMD.
Feeler fleroperationsmaskin, modell VMP-30A med Fanuc 0iMD.
Feeler fleropeartionsmaskin, modell FVT-1000 med Fanuc 0iMD.
Feeler fleroperationsmaskin, modell NBP-1300A med Fanuc 0iMD.
Feeler fleroperationsmaskin, modell NBP-1300A med Fanuc 0iMD.
Feeler fleroperationsmaskin, modell VB-1650A med Fanuc 0iMD.
Feeler fleroperationsmaskin, modell HV-32A med Fanuc 0iMD.
Feeler fleroperationsmaskin U-600 med TNC-530.
Feeler fleroperationsmaskin U-600 med TNC-530.
Feeler CNC-svarv, modell HT-30MC med Fanuc 18iTB.
Feeler CNC-svarv, modell FTC-20L med Fanuc 0iTD.

Teknisk specifikation för dessa maskinmodeller finner Ni under "Maskinprogram"

Kontakta oss vad gäller tillval/optioner dessa maskiner är utrustade med.